The Blog

Du tanker att din karlek at honom kan lite honom att justera

Du tanker att din karlek at honom kan lite honom att justera

Han befinner si sjalvcentrerad sam age nagon dubbel ordinar: han kan handlagga dej villi en taktik som han aldrig personligen skulle tal. Han tycker sig ha riktigt mot att bliva omhandertagen, servad sam ompysslad men kan icke gora detsamma sta de. Dessa karlar age idelige orealistiska forvantningar gallande sin partner, saso pro honom skal finnas saken dar “perfekta kvinnan”. Inom inledning kan hon idealiseras, enbart darfor att snart bliva bestraffad nar hon inte kan leva op mot hans orealistiska forvantningar.

Han vill flytta forbund alternativt gifta sig hejdlost tidigt inom relationen. Det har befinner si ett fason sta honom att besiktiga dig, att “aga” de, och han age marigt att ja forsavitt du vill vanta med dessa grej.

Han skrammer dig nar han blir fortretad. Han kan knuffa dig, framfora ringa hotfulla foremal, knuffa dig eller nalka de gallande ett hotfullt takti. Han kan sparka i vaggen alternativt kross saker nar han blir forgrymmad, mycket befinner sig det pinal sasom n gilla alternativt jag har. Detta skanker genast alternativt indirekt budskapet: “Se vad jag kan gora. Kommand passage ar det din tur”. Ifall ni gralar ino bilen kan han kuska farligt fort for att forskracka de. Han kastar saker cirka sig inom vredesmod. Han skyller sina handlingar pa dig sam avse att det varenda n saso provocerade honom att producera det; hade han icke blivit sa forgrymmad villig de hade han aldrig behovt plocka till det ha beteende. Ager han gjort dessa saker har han allareda nake de stav fysiskt vald.

Han attraheras bruten sarbarhet samt valjer flickvanner saso harforleden vandrat igenom ett kris eller forlust fran nagot art. Han blir “raddaren”. Han kan at och tillsamman “radda” en brud saso fordom varit i en valdsamt forhallande, endast darfor at gora detsamma saso hennes forr partner gjorde.

Det ar betydelsefullt att vara medveten om att alla dessa handlingar ingar inom det som befinner sig fysiskt vald

Han behandlar de annorlunda nar du befinner sig sammanlagt tillsammans andra folk. Han behandlar dej respektlost nar d ar ensamma, andock hojer dig mo skyarna nar d umgas tillsamman andra. Elle tvartom.

Han valjer antagligen partners sasom befinner sig mycket yngre annu honom

Han pressar dig till sex alternativ tillats de att utfora somliga sexuella handlingar till din vilja nar ni ager sex.

sig odl att han ick beter sig respektlost, okansligt, sarande alternativ manipulativt til dig. Narvarand befinner sig det relevant att vara medveten om att din karlek till honom icke kommer att atnjuta honom att omarbeta sig. N befinner sig ej heller undantaget at saken dar narvarande regeln https://internationalwomen.net/sv/peruanska-kvinnor/. Ingen karlek kan ombilda e med en misshandlande och kontrollerande personlighet. Sanningen befinner si att de majoritete hanar, som drivs av e behov fran overhet sam check och som beter sig respektlost villig ganska subtila satt, ej befinner sig kapabla att omarbeta sig darfor dom far flertal vinster med sitt upptradand sam eftersom deras personlig problematik befinner sig djupt.

Ni tanker att forsavitt n enbart beter dej til honom odl sasom ni sjalv skulle onska bli behandlad av honom, odl kommer han antligen att forandra sig samt hantera de jamstalld bra sasom n behandlar honom. Detta befinner si e jatte- normalt tankesatt pro kvinnor saso sjalva befinner sig mana forsavit att hantera andra gott och som befinner sig empatiska och vill finnas forstaende. Sanningen ar att han ick kommer att behandla dej forbattrin aven om du a din part behandlar honom empatiskt samt forstaende. Nago misshandlare tar det snarare som nagon vin att fortga hantera de illa. Han kommer att tillamp din medlidande samt vilja att forsta honom istallet for att returnera, atergalda eller sjalv anamma saken dar.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Facebook
Instagram